साग महिला फुटबल: दोस्रो चरणमा ३२ खेलाडी छनोट

प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्। प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्। प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्। प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्।

प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्। प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्। प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्। प्रशिक्षक हरी खड्काले आइतबार दक्षिण एसियाली खेलकुद साग तयारीका लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरुबाट दोस्रो चरणमा ३२ जना छनोट गरेका छन्।

सम्बन्धित र्शिषक